Türkiye'nin Yakın Siyasi Tarihi: Sağ ve Sol

30.6.2007
İstanbul


Ömer Laçiner, Mümtazer Türköne

İstanbul Diyalog Grubunun düzenlediği bu ikinci söyleşiye 70'ler ve 80'ler Türkiye'sinde birbirinin tam zıttı politik pozisyonlar almış iki figür davet edildi. Darbeler döneminde sağ ve sola içten bir bakışın sunulduğu söyleşide Laçiner ve Türköne hem kendi deneyimlerini ve gözlemlerini aktardılar hem de günümüz Türkiye'sine dair fikirlerini ve aldıkları politik pozisyonları tartıştılar.