Teknomani: Teknolojiye Düş

28.8.2013 - 30.9.2014
Istanbul, Remersdaal, Saarbrücken


Bağımsız sanat ve medya yaratımında, teknolojik üretime ve medya araçları kullanımına karşı genel bir (b)ilgisizlik söz konusu. Teknomani projesi bir yıl boyunca farklı şehirleri gezerek, “kültür ve sanatta, sosyal hayatta teknoloji nasıl etkin kullanılabilir?”, “teknoloji ile ilişki ne kadar da kolaydır?” sorularını, teknoloji korkusuna vurgu yaparak, tartışmayı hedefledi.
Ekip, atölyelerini Türkiye’de Eskişehir, Mersin, Diyarbakır, Mardin, İstanbul, Batman, İzmir Avrupa’da Saarbrücken, Viyana, Budapeşte, Brüksel, Berlin ve Amsterdam’da yürüttü. Atölyelerin organizasyonunu yaparken ve şehirleri seçerken TANDEM 2011-2012 döneminde yer alan katılımcılardan da destek aldı. Atölyeler kapsamında, sosyal medya araçları ve kullanımı, yurttaş haberciliği, Ardunio, Blender, data haritalama, deneysel müzik araçları gibi konular yer aldı. 
                                               
Gerçekleştirilen atölyeler:
25 Ocak 2014 - Saarbrücken, Evangelische im Saarland
Visualisation with Blender for School Children (xm:lab)
1 Şubat 2014- Saarbrücken, Evangelische im Saarland
Visualisation with Blender for School Children (xm:lab)
5-6 Şubat 2014 – Mersin, Mersin Üniversitesi, Internet Konferansı Kapsamında
Bir İçerik Nasıl Üretilir?: Sosyal Medya (GriZine)
17 Şubat 2014 - Diyarbakır, Diyarbakır Sanat Merkezi
Bir İçerik Nasıl Üretilir?: Sosyal Medya (GriZine)
18 Şubat 2014 - Diyarbakır, Diyarbakır Sanat Merkezi
Yurttaş Haberciliği (140 Journos)
20 Şubat 2014 - Mardin, Mardin Sinema Derneği
Bir İçerik Nasıl Üretilir?: Sosyal Medya (GriZine)
21 Şubat 2014 - Mardin, Mardin Sinema Derneği
Yurttaş Haberciliği (140 Journos)
25 Şubat 2014- Viyana
Blender ile Oyun Tasarımı (xm:lab)
5 Mart 2014- İstanbul, İskele 47
Blender ile Oyun Tasarımı (xm:lab)
18 -19 Mart 2014 - Mersin, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Blender ile 3D Modelleme ve Oyun Tasarımı (xm:lab)
21 Mart 2014 - Mersin, Mersin Sanat Kolektifi
Arduino Cevap Veren Günlük Objeler 
23 Mart 2014 - Batman, Batman Kültür ve Sanat Derneği
Arduino, Cevap Veren Günlük Objeler 
24 Mart 2014- Batman, Batman Kültür ve Sanat Derneği
Blender ile 3D Modelleme ve Oyun Tasarımı (xm:lab)
3 Nisan 2014 - Budapeşte, Tandem Buluşması
Bir İçerik Nasıl Üretilir?: Sosyal Medya (GriZine)
23 Mayıs 2014- Brüksel, Recycle Art
Bir İçerik Nasıl Üretilir?: Sosyal Medya (GriZine)
26 Mayıs 2014 - Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam
Bir İçerik Nasıl Üretilir?: Sosyal Medya (GriZine)
27 Mayıs 2014 - Amsterdam, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Bir İçerik Nasıl Üretilir?: Sosyal Medya (GriZine)
3 Haziran 2014- Saarbrücken, HBK Saar Fine Art Department
Online Mecralarda Sanatçı Temsiliyeti: Sosyal Medya (GriZine)
1 Ağustos 2014 – İzmir, IO
Blender ile Oyun Tasarımı (xm:lab)

Web sitesi: www.technomani.eu

Destekleyen Kurumlar: HBKSaar Saarbrücken, Kuma Talks, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond Amsterdam, Hogeschool van Emsterdam, Bar Reclart Brussels, Atelier Karina Fernandez Vienna, Exceptnet Hungary, Evangelical Church of Saarland, Helmholtz Gymnasium, Zweibrücken, İskele 47 İstanbul, 140 Journos İstanbul, Mersin Sanat İnisiyatifi, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Diyarbakır Sanat Merkezi, Diyarbakır Sinema Derneği, Mardin Sinema Derneği, Batman Kültür Sanat Derneği.


GRIZINE
Başlangıçta 2009 yılında bir internet dergisi olarak kurulmuş olan GriZine, sanat, kültür ve çevreye odaklanan bir içerik üretim merkezidir. İçeriğinde sanat, kültür ve eğlence alanlarında çalışan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere editoryal yazılar, fotoğraf, video ve deneyimsel tasarım vardır. Yapısı, bu yeni iletişim çağında perpsepktifler ve iletişime ilişkin dinamikler üzerinde, en önemlisi de öykü ve düşünce ifadesine yönelik dijital platformlar üzerinde yoğunlaşır. Dergi anlık olarak yenilenen bir yapıya sahiptir; yerel ve uluslararası festivaller ve sanat etkinlikleri düzenlendiğinde, öncesinde, sırasında ve sonrasında içerik üretilir. Ayrıca, Artwalk İstanbul’u organize etmektedir; ileride Designwalk İstanbul ve Studiowalk İstanbul etkinliklerini de düzenlemeyi planlamaktadır.
Web sitesi: www.grizine.com


GONZO (sirk)
Gonzo (sirk), 1991 yılından beri iki ayda bir yayınlanan bir Belçika-Hollanda dergisidir. Yenilikçi müzik ve kültür konularında bağımsız ve kolay okunur bir tarzda esas olarak Hollanda (Felemenk) dilinde yayınlar yapar. Gonzo (sirk) ticari kanallar dışında var olan kaliteli, alternatif, deneysel kültürel ürün ve girişimler konusunda eleştirel bir kılavuz rolü üstlenir. Gonzo (sirk) müzik ve kültür alanlarında ortaya çıkan yeniliklerin köklerinin toplum içinde bulunduğuna ve aynı zamanda yeni toplumsal gelişmeleri yansıttığına ve teşvik ettiğine inanır. Müziği, geçmişin fütürizm, dadacılık, punk gibi kültürel avangard hareketlerine bağlama yoluyla baştan itibaren kültürel bağlama yerleşen bir müzik dergiciliği yapar. Dolayısıyla, her zaman müzik, edebiyat, politika, felsefe, sinema, sahne sanatları, medya alanlarında ve özel hayatın gizliliği ve özgürlükler gibi güncel konularda röportajlar, yazılar ve diziler yayınlar.
Web sitesi: www.gonzocircus.com


xm-lab: EXPERIMENTAL MEDIA LAB
Sanat, tasarım ve teknoloji kullanımıyla deneysel eğitimler veriyor. Sanat ve tasarımın özerk estetik pratiklerini, bilgi teknolojileri alanında yapılan araştırmalarla birleştirmeyi amaçlayan xm:lab, geniş bir proje yelpazesini koordine ediyor. Yerel projelerin ötesinde, öğrenciler ve araştırmacılar sınır ötesi interaktif/görsel medya inisiyatifleri aracılığıyla ulusal kamusal alanlar ve bunlara tekabül eden müfredat bağlamında geliştirilmiş olan medya okur-yazarlığı yaklaşımları üzerine çalımalar yürütüyorlar. Bütün atölyelerde oyun temelli eğitim ve profesyonelleştirme etkinlikleri bulunuyor. Proje yürütülen ülkeler, Avustralya, Kamerun, Çin, Nijerya, Güney Afrika, Sudan ve Türkiye olarka sıralanabilir.
Web sitesi: www.xmlab.org