Tanışma Toplantısı - İzmir

29.5.2013 - 3.6.2013
İzmir


Tandem II için ilk buluşmamızı, Türkiye ve Avrupa’nın farklı kentlerinden toplam 42 kültür yöneticisinin katılımı ile İzmir’de gerçekleştirdik.

2013-14 dönemine katılım için yaptığımız açık çağrıya, Türkiye ve Avrupa'dan toplam iki yüz elli sekiz (258) kültür/proje yöneticisi, bağlı oldukları kültür-sanat kurum ve girişimleri adına başvuruda bulundu. Başvuranlar arasından ön elemeyi geçen Türkiye'nin farklı şehirlerinden yirmi (20), Avrupa'dan ise Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve İspanya’dan yirmi iki (22) olmak üzere, toplam kırk iki (42) kültür-sanat organizasyonun temsilcisi bu buluşmaya katıldı. 

Tanışma toplantısının hedefi, katılımcıların birbirini tanıması, birlikte proje gerçekleştirecekleri ortaklarını bulması, farklı şehirler ve ülkeler hakkında bilgi edinmesiydi. 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında, İzmir Yaşar Üniversitesi ve Tiyatro Medresesi ev sahipliğinde gerçekleşen bu kapalı toplantıda, katılımcılar işbirliği yapacakları organizasyonları belirlediler ve birlikte gerçekleştirecekleri projeler üzerinde çalıştılar. 

25 Temmuz 2013 tarihinde Essen’de gerçekleşen jüri toplantısının ardından da başvuran projeler arasından 15’i seçildi. Böylelikle, projeleri uygulayacak 30 kültür yöneticisi ve kurumunun birbirlerini ziyaret edip, sanatsal deneyimlerini zenginleştirerek ortak işler üretecekleri iki senelik süreç başladı. 


İzmir’de gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yapan Yaşar Üniversitesi’ne ve Tiyatro Medresesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.