Sanatta Yeni ve Yeri

28.3.2008
Antakya


Memet Ali Alabora

garajistanbul’un kurucularından oyuncu Memet Ali Alabora'nın katılımıyla Antakya Milenyum Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, çağdaş sanat, İstanbul sanat ortamı, alternatif yeni oluşumlar, sanatta disiplinlerarası çalışmalar ve sanatın kültürler arası diyalogtaki yeri tartışıldı.