Red Thread Seçki (Sayı 1 - 3)

1.1.2013 - 31.12.2013


Red Thread
2012 - Seçki

Dergi 2009’dan buya yana 3 sayı olarak çıktı. Bu sayı. 2009 – 2011 dönemine ait 1 -3 sayılarında yapılan seçkilerle hazırlandı.

Editörler Prelom kolektiv (Dušan Grlja, Vladimir Jerić, Jelena Vesić)

• Daralan Kamu, Buharlasan Siyaset ve Çıkıs Imkânları
Sükrü Argın
• Kendinden Geçme, Korku ve Sayı: “Kalabalıkların Adamı”ndan Kendini Örgütleyen Çokluk Mitlerine
Brian Holmes
• Sosyalizm Sonrası Özerkligin Çatıskıları
Dušan Grlja
• Ermenistan’daki Yeni Siyasi Özneler ve $ Mart Olayları
Vartan Jaloyan
• Asyaca Direnmek
Oksana Shatalova
• Extravagantia II: Ne Kadar Fasizm?
Rastko Mocnik
• Ferhat Kentel, Meltem Ahıska ve Fırat Genç’le Milliyetçilik Üzerine
Siren Idemen
• EXCEPTİON (İSTİSNA) SIBİSTAN’DA GENÇ KOSOVALI SANATÇILAR SERGİSİ VAKASI
• Sergileme Politikaları ve Güncel Sana%a Ulusal TemsilinSorunları
Jelena Vesic
• Dört Perde ve Bir Çi& Çorap
Vladimir Jeric
• Istisna ve Olaganüstü Hal
Dušan Grlja
• “Ellinci Yılında '() Eylül Olayları” Sergisi ve Sergiye Yapılan Saldırı Üzerine
Balca Ergener
• Yavas Kursun II
Erden Kosova
• Iktidarın Muhalefeti / Muhalefetin Iktidarı
Zeynep GambeIi
• Sol, Liberalizm ve Sinizm
Tanıl Bora

 

Red Thread Şeçki Sayısı