Red Thread – Sayı 3

1.1.2012 - 31.12.2012


Sayı 3

Red Thread e-dergisinin üçüncü sayısında, derginin başlangıcından itibaren odaklandığı bölgeden gelen eleştirel vaka incelemeleri, denemeler ve görüşmeler yer alıyor. Bu metinlerde ekonomik, toplumsal ve politik açılardan "dezavantajlı" sayılan sosyallikler tarafından geliştirilen değişik mücadele biçimleri, ve sanatsal ve aktivist pratiklerin bu topluluklarla kurduğu çetrefil ve genellikle karmaşık ilişki tartışılıyor. Küreselleşmiş kapitalist dönüşümlerle el ele veren devlet siyasaları tarafından ya kenara itilmiş, ya yerinden edilmiş ya da parçalanmış olan bu susturulmuş toplulukların yaşamlarını sürdürmek ve egemen görünürlük ve temsil politikalarına karşı direnmek için kendilerine özgü belirli stratejilerinin yanı sıra onları kent bağlamındaki daha geniş ölçekli dönüşümlerden hem koparan hem de bunlara bağlayan arzu ve korkuları var. Bu sayının amacı sermayenin ulusal/ulusötesi mekânları ile pratiklerin mahalleri arasındaki, denetim altına alınmış kamusal mekânlar ile kamusal edimler arasındaki, farklı mutenalaştırma biçimleri ile yeni ortaya çıkan aidiyet biçimleri arasındaki, hafıza ile karşı-hafıza arasındaki, bir başka deyişle zorla dayatılan soyutlamalar ile dağınık da olsa yeni maddileşme biçimleri arasındaki birbiriyle ilişkili bir dizi soruyu irdelemekti.

Editörler Meltem Ahıska ve Erden Kosova
Türkçe düzelti Asena Günal
Çözümleme Ekin Bayraktaroğlu, Armanc Yıldız
Teknik yardım Armanc Yıldız

İçindekiler
• Hatırlayan Ucubeler: Tophane’deki İşçi Anıtının Hikâyesinin İzini Sürmek - Bölüm I
Meltem Ahıska
• Hatırlayan Ucubeler: Tophane’deki İşçi Anıtının Hikâyesinin İzini Sürmek - Bölüm II
Meltem Ahıska
• Hatırlayan Ucubeler: Tophane’deki İşçi Anıtının Hikâyesinin İzini Sürmek - Bölüm IIII
Meltem Ahıska
• Yedinci Adam
Hafriyat
• Konu Kültürel Politikalar Haline Geldiğinde: Onuncu Sharjah Bienali`nde Liberalizmin Tuzakları
Angela Harutyunyan
• İş Başa Düşünce…: Tophane Olaylarının Ardından Hassasiyet ve Sorumluluk Üzerine Sorular
Banu Karaca
• Neoliberal Ütopya Olarak Mekânsız Mekânlar: Soylulaştırılan İstiklal Caddesi ve Ticarileştirilen Kent Mekânları
Yaşar Adnan Adanalı
• Erbay Yucak ile Bir Umut Derneği Üzerine Söyleşi
Meltem Ahıska Erden Kosova
• Kapitalizm, Umutsuzluk ve Aciliyet
Deniz Yonucu
• Şiddet ve Özgürlük: Kürt Çocuklarının Siyaseti - Bölüm I
Haydar Darıcı
• Şiddet ve Özgürlük: Kürt Çocuklarının Siyaseti - Bölüm II
Haydar Darıcı
• “Çıplak Hayat” ve “Politik Olan” Arasında Yoksulluk ve Yurttaşlık: İstanbul Kavakpınar Vakası
Meltem Ahıska Zafer Yenal
• Kültürel Aracılar ve Olası Etkileri Üzerine
Oda Projesi Erdoğan Yıldız
• Pelin Demireli, Neşe Ozan ve İlhan Sayın ile Sulukulelilerle Dayanışma Çalışmaları Üzerine bir Söyleşi
Balca Ergener, Asena Günal, Erden Kosova
• Çirkinkent: Avrupa’daki Roman Karşıtlığına Reddiye
Eduard Freudmann Ivana Marjanović
• Avrupa’da Çingene Düşmanlığı ve Sınıfsal Irkçılık
Vladan Jeremić Rena Rädle
• Yeni Partizanlar Arayın: ‘Partisan Songspiel. Belgrade Story’ Adlı Videonun Yaratıcıları ile Söyleşi
Jelena Vesić
• Irkçılıkla Mücadelede Sanatsal ve Kuramsal Stratejiler
Suzana Millevska


Red Thread 3. Sayı