Red Thread – Sayı 1

1.1.2009 - 1.12.2009


1. Sayı

Derginin ilk sayısında ortaya atılan sorular şöyle özetlenebilir: Bir konu olarak (yani hem güncel bir konu hem de farklı sanatçıların, küratörlerin, sanat eleştirmenlerinin ve kuramcılarının göründüğü bir alan olarak) sanat, daha geniş kültürel ve sosyo-politik bağlamlarda (küresel neo-liberal çokkültürcü politikalar ile yerel ulusal kültürler arasında) kendini nasıl konumlandırmaktadır? Güncel sanat, entelektüel üretim ve genel olarak kültür alanındaki aktörler olarak bizler, bu iki konum arasında sıkışıp kalıyor, ikisinden birine bağlı kalmaya mecbur mu oluyoruz? Dahası, kültürde direniş ve/veya müdahale pratikleri nasıl tahayyül edilebilir ve hayata geçirilebilir? Neo-liberal kapitalizmin teknolojileri aracığıyla mütemadiyen yeniden inşa sürecinde olan "gerçeklik"le nasıl ilişki kurmalıyız? "Sol" politikanın hasar görmüş kavramlarını nasıl yeniden ele geçirebiliriz? Başka deyişle, sanatsal ve kültürel üretimler, hem sanatta hem politikada yaşanan mevcut temsil krizi içerisinde nasıl politik olabilir?

Editörler: Prelom kolektiv (Dušan Grlja, Vladimir Jerić, Jelena Vesić)
İngilizce düzelti: Ayşe Özbay Erozan, Michael Bowring, Mark Brogan
Türkçe düzelti: Asena Günal, Öznur Şahin
Kapak ve broşür tasarımıDejan Kršić

İçindekiler
• Daralan Kamu, Buharlaşan Siyaset ve Çıkış İmkânları
Şükrü Argın
• Kendinden Geçme, Korku ve Sayı: “Kalabalıkların Adamı”ndan Kendini Örgütleyen Çokluk Mitlerine, Brian Holmes
• Sosyalizm Sonrası Özerkliğin Çatışkıları
Dušan Grlja
• Ermenistan’daki Yeni Siyasi Özneler ve 1 Mart Olayları
Vartan Jaloyan
• Asyaca Direnmek
Oksana Shatalova
• Extravagantia II: Koliko Fašizma? [Extravagantia II: Ne Kadar Faşizm?]
Rastko Močnik
• Ferhat Kentel, Meltem Ahıska ve Fırat Genç’le Milliyetçilik Üzerine
Siren İdemen
• Exception [İstisna] – Sırbistan’da Genç Kosovalı Sanatçılar Sergisi Vakası
• Sergileme Politikaları ve Güncel Sanatta Ulusal Temsilin Sorunları
Jelena Vesić
• Dört Perde ve Bir Çift Çorap
Vladimir Jerić
• İstisna ve Olağanüstü Hal
Dušan Grlja
• “Ellinci Yılında 6-7 Eylül Olayları” Sergisi ve Sergiye Yapılan Saldırı Üzerine
Balca Ergener
• Yavaş Kurşun II
Erden Kosova
• İktidarın Muhalefeti / Muhalefetin İktidarı
Zeynep Gambetti
• Sol, Liberalizm ve Sinizm
Tanıl Bora

Red Thread 1. Sayı