özGür Hisset!

30.9.2016 - 30.9.2017
İzmir, San Lazzaro di Savena


özGür Hisset!
Tiyatro4 (İzmir) & Teatro dell’Argine (San Lazzaro di Savena)‘özGür Hisset! ’özgürlük’ teması üzerine kurulu, tiyatro ve video sanatçılarını buluşturan ve
Türkiyeİtalya işbirliğinde yapılan disiplinlerarası bir projedir. Bu projede; video röportajlar, tiyatro atölyeleri, performanslar ve belge-video gibi araçlarınkullanımıyla profesyonel ve profesyonel olmayan katılımcıları farklı düzlemlerde biraraya getirerek seyirci katılımı, aktif vatandaşlık ve kültürlerarası diyalog kavramları hakkında gelişim hedeflenmektedir.