Ortak Geçmişin Fısıltıları

28.8.2013 - 30.9.2014
Izmir, Atina


Selçuk Belediyesi’ne bağlı Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi ve Atina’da arkeolojik ve mimari korumaya yönelik disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştiren Diadrasis’in birlikte yürüttükleri “Ortak Geçmişin Fısıltıları” projesi, Yunanistan - Türkiye kültürleri arasındaki ortaklıkların izini süren çalışmalar yürüttü.

Proje, yüzyıllar boyunca ortak yaşam süren Türkiye ve Yunanistan kültürlerinin benzer noktalarına odaklandı. Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde bulunan ve 1923 Lozan Anlaşması gereğince Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesine ilişkin doküman, fotoğraf ve sözlü tarih belgelerinden oluşan arşiv bu proje ile tekrar gündeme geldi. Projede üretilen, Türkiye’de ve Yunanistan’da yaşayan birinci ve ikinci kuşak mübadillerle gerçekleştirilen röportajlara yer veren belgesel film, yeni nesillere iki kültür arasındaki ortak değerleri aktarmayı ve mevcut arşivlerin genişletilmesini amaçladı.

Filmin gösterimi 8 Eylül Pazartesi günü Atina Helenik Arkeologlar Derneği’nde yapıldı. Film gösteriminden önce, Kent Üniversitesi ile Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nden Maro Magoula, somut olmayan kültürel mirasın içeriği ve koruma şekilleri konularını katılımcılara aktardı. Ardından, Almanya Brandenburg Teknik Üniversitesi’nden Katherine Burlingame, “1923 Yunanistan-Türkiye Zorunlu Nüfus Mübadelesi-Lozan Mübadillerinin Somut Olmayan Miras Analizi” başlıklı bir sunum yaptı.

Proje, kültürel miras kategorisinde, Lublin’de düzenlenen Doğu Avrupa Girişimleri Kongresi’nde (Eastern Europe Initiatives Congress) sınır ötesi işbirliğinde büyük ödülü aldı.

Web sitesi: www.whispersofcommonpast.wordpress.com

Destekleyen Kurumlar: Panhelenik Efesliler Derneği Atina, Helenik Arkeologlar Derneği, Anadolu Çalışmaları Merkezi Atina, Paradoks Yapım İzmir.

                         

Film künyesi:

Ortak Geçmişn Fısıltıları, 2014, 22’42’’
Kurgu: Filiz Ağbaba-Gürsel, Laura Melpomeni Tapini


SELÇUK BELEDİYESİ – Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi
Belediye, Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’ni 2012’de sözlü tarih, bilişsel haritalama, (kadınların katılımıyla) yemek kı ve müzik ve kültür atölyelerini içeren çalışmalar aracılığıyla kent belleğine odaklanmak amacıyla açtı. Merkez, Selçuk sakinlerinin kişisel deneyimlerinin anlatımı üzerine bir çalışma yapmayı amaçlıyor, gençler için yaratıcı drama atölyeleri düzenliyor.
Web sitesi: www.selcuk.bel.tr

DIADRASIS Arkeolojik ve Mimari Koruma Alanında Disiplinler Arası Araştırma
DIADRASIS Kültürel Miras Koruma Bilimini farklı kültürler ve uzmanlık alanları arasında yapılacak toplantılar ve etkileşim aracılığıyla ilerletme ve geliştirme amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.  Esas hedef, kültürel mirasın korunması, muhafazası, restorasyonu, himayesi ve duyurulması alanlarının çeşitli bilim insanlarının interaktif faaliyetleri aracılığıyla incelenmesi ve geliştirilmesidir. Bugüne kadar York Üniversitesi ile işbirliği içinde, ICCROM’un himayesinde iki uluslararası atölye projesi yapmıştır. Bunlardan ilki yedi ülkeden katılımcılarla bir 11. yüzyıl kilisesinin restorasyonuna ilişkin olarak Yunanistan’da, ikincisi ise üç kıtadan dokuz ülkeden katılımcılarla 16. yüzyıldan kalma anıtsal bir çeşmenin restorasyonu ve bir kentsel dönüşüm alanı önerisi üzerine İspanya’da yapıldı.
Web sitesi: www.diadrasis.org