Nor & Eski

1.12.2010 - 31.1.2011
Bursa, Erivan


Koordinatör İsmail Keskin
Proje ekibi Gözde Burcu Ege, İbrahim Tevfik, E. Elif Ege, Cansu Günay, Nora Tataryan

Birbirimizle Konuşmak projesi kapsamında hayata geçirilen küçük ölçekli 3 projeden biri Nor & Eski. “Nor” Ermenice’de “yeni” anlamına geliyor. Yapılan bir alan araştırmasının ardından, bir amatör belgesel ortaya çıkartıldı:

Tarih daima kendisini tekrarlar… tarih hiçbir zaman kendisini tekrarlamaz… ya da tarih sarmal bir yapıdadır, yani hiçbir şey tekrarlanmaz ve hayat daima yeni hikâyelerle kendisini yeniler… yani her şey yepyenidir ve hiçbir şey özgün değildir.“Mekân” ile “insanlar” arasındaki ilişki zorlu bir ilişkidir. “Kent” ile “insan” arasındaki ilişki çok daha karmaşıktır. Diğer taraftan, bu ilişki “geçmiş” ve “hayat” hakkında çok şeyi ortaya koyar. “Nor&Eski” projesi, bu karmaşık ilişkiye dayanıyor. Yine de, bu bir uzlaşma projesi olduğu için ana konumuz “geçmiş” değil. Projede geçmişe ilişkin birçok “işitilmemiş” hikâye aktarılmakla birlikte, ana vurgu daima “nor/yeni” olan ve şu anda yaşanmakta olan “hayat” üzerine.

Uzlaşmanın toplumların karşılıklı olarak birbirlerini bilmelerini ve anlamalarını gerektirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle, sadece geçmişte olanları değil, şimdi “orada” ne olduğunu göstermek için, insanların şu anki hayatlarına da ışık tutmak gereklidir. İki komşu ülke olan Ermenistan ve Türkiye geçmişten kalan pek çok acı hikâyeye sahip, ama birbirlerinin bugünleri hakkında çok az şey biliyorlar.

Bu projede, kentlerin hayatlarında eski ve yeni deneyimlerin değişen yüzlerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu değişim, “eski güzel günlerde” olduğu şekliyle değişmeden kalacakmış gibi düşünülen kentlerde, yeni sakinlerin eski hikâyelerin, eski mahallelerin ve eski sakinlerin yanı başında yeni hayatlar kurmaları üzerinden anlatılıyor. Proje, hem geçmişten hem de bugünden ve gelecekten türeyen dinamik anlatılar şeklinde hikâyeler üretmek yoluyla, önemli tarihsel olaylara tanıklık etmiş olan “eski ve yeni” Bitinya (Türkiye’nin kuzeybatısı) hakkında bilgi ve kavrayış üretecek. İnsanlar, bugünkü Türkiye’de ve bugünkü Ermenistan’da kentlerin nasıl olduğuna dair bir fikir edinecekler. Kısa bir görsel deneyim yoluyla şu anda “orada” neler olup bittiğine bakacaklar.

Belgeseli izlemek için tıklayın.