Kızkardeşler Laboratuarı

30.9.2016 - 30.9.2017
Mardin, Ljublijana


Kızkardeşler Laboratuarı
Mardin Kültür Derneği & Kersnikova Institute (Ljublijana)

Proje, bilim ve sanat alanlarındaki bilgiyi aktararak disiplinlerarası sürdürülebilir etkinlikler tasarlamayı amaçlar. Bunun için eğitmen ve mentorların uluslararası değişimini hedefler. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kurulmuştur. “Birlikte Yapalım” atölyeleri, karşılıklı öğrenme ve öğretme yoluyla kadınların güçlenmelerini sağlayacaktır.