Kaygılı Sınırlar

30.9.2015 - 30.9.2016
Mersin, Berlin


Kaygılı Sınırlar
Carbon Collective (Mersin)
Spacedigger (Berlin)


Kaygılı Sınırlar; kenti mesele edinen sosyal bilimsel araştırmalar, araştırmaların sanatsal yeniden üretimi, sergiler ve kamusal alan çalışmaları içeren, yerel halk ve kent problemleri üzerine diyaloglar geliştiren bir projedir. Kaygılı Sınırlar, estetik pratikle birlikte etik bir anlayış, şimdiden geleceğe-gelecekten şimdiye bir bakış, kent-toplum-birey kavramlarına farklı bir perspektiften bakmaya imkan sağlayan gelecekçi bir uygulama önerisidir. Türkiye'de ve Almanya'da olmak üzere toplamda dört adet atölye çalışması gerçekleştiren proje, saha çalışması yürüten katılımcılar, alternatif sergi çalışmaları, alternatif basım-yayın çalışmaları, interaktif enstalasyonlar, kent insanının projeye dahil olma süreci ve kent hakkında bireysel yargıların görünürlüğü açısından yeni paradigmaların ölçümlendiği, değerlendirildiği ve haritalandırıldığı alternatif bir metodoloji fikridir.

www.anxiousborders.org

Destekleyen Kurumlar: Akdeniz Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi.