İstanbul'un Ermeni Sesleri

1.12.2010 - 31.1.2011
İstanbul


Koordinatör Victoria Asatryan
Proje Ekibi Hasmik Sahakyan, Mariam Grigoryan, Anna Poghosyan, Gayane Manvelyan

Birbirimizle Konuşmak projesi kapsamında hayata geçirilen küçük ölçekli 3 projeden biri İstanbul’un Ermeni Sesleri. Ermenistanlı gençlerden oluşan proje ekibi, İstanbul’da yaşayan Ermenilerle görüşerek kaleme aldıkları makaleleri bir kitapta topladılar:

Türkiye ile Ermenistan arasındaki karmaşık ilişkiler yüzünden, iki ülke arasında sınırlı bir temas var ve bilgi alışverişi eksik. Türkiye’deki Ermeni cemaati, Ermenistan Cumhuriyeti’nde yaşayan Ermeniler tarafından kapalı ve yalıtılmış bir cemaat olarak algılanıyor ve bu durum bir yabancılaşma, stereotipleştirme ve ilgisizlik doğmasına yol açıyor. Oysa, iki cemaat arasında daha sık irtibat kurulması, iki Ermeni cemaati arasındaki ilişkiler açısından çok yararlı olmanın yanı sıra, Türk halkı ile Ermenistan’da yaşayan Ermeniler arasındaki ilişkiler için de yapıcı bir katkı sağlayabilir. Ermenistan’daki Ermeni toplumunun bazı kesimleri, bugünkü durumdan habersiz oldukları için, modern Türkiye’yi ve Türk halkını hâlâ resmi kamusal belleğin prizmasından algılıyorlar. Bu, olumsuz bir imajın doğmasına yol açıyor ve iki ulus arasında iletişim kurulmasını önlüyor. İstanbul’da yaşayan Ermeniler Türklerle her gün etkileşim halinde ve Türkler hakkında farklı (daha az stereotipleştirilmiş ve daha gerçekçi) bir imaja sahip oldukları için, onların İstanbul’daki hayatlarının tasviri ve Türklerle etkileşimlerinde yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimlere ilişkin hikâyeler, Ermenistan’daki Ermenilerin, İstanbul’daki Ermenilerin hayatları, Türk toplumuna entegre olma düzeyleri ve Türk halkıyla ilişkileri konusunda bilinçlenmelerini sağlayacaktır.

Sözlü tarih metodolojisinin ve yaklaşımının kullanıldığı projede şunlar amaçlanıyor:
• Ermenistan toplumunu İstanbul’da yaşayan Ermeniler, onların hayatları, kaygıları ve Türk halkıyla etkileşimleri konusunda bilgilendirmek. Bu bilgilenmenin Ermeni toplumunun Türkiye ve Türk halkına yönelik tutumunu değiştirmesi ve iki toplum arasındaki bilgi eksikliğini gidererek bir güven atmosferi geliştirmesi umulabilir;
• Ermenistan toplumunda İstanbul’daki Ermeniler ve Türk imajına ilişkin olarak var olan stereotiplerinin kırılmasına katkıda bulunmak;
• Ermeni toplumunda hem İstanbul’daki Ermeni cemaatiyle hem de Türklerle bağlantı kurmak, iletişime geçmek ve işbirliği oluşturmak konusunda ilgi uyandırmak.

Kitabı indirmek için tıklayın: İngilizce - Türkçe