İki Şişman Bale Dansçısı

1.12.2010 - 31.1.2011
İstanbul, Erivan


Koordinatörler Seda Grigoryan, Zeynep Başer
Proje Ekibi Avetis Keshishyan, Eda Tarak, Lusine Avagyan, Nane Khachatryan, Özgür Taşkaya, Seval Dakman

Birbirimizle Konuşmak projesi kapsamında hayata geçirilen küçük ölçekli 3 projeden biri İki Şişman Bale Dansçısı. Türkiye ve Ermenistan’da bir dizi mülakatın ardından amatör bir belgesel ortaya çıkartan proje ekibi, mülakattaki görüşmeci – görüşülen ilişkisini tersine çevirerek mülakat yaptıkları insanların kendilerine sordukları sorularla ilerlediler.

Ermenistan ve Türkiye toplumları arasında neredeyse bir asırdır süren iletişimsizlik yüzünden, bu toplumlardaki bireyler birbirleriyle konuşma ve birbirlerini tanıma fırsatı bulamadılar. Bu projeyle ortak bir zemin; birbirlerinin yanı başında ama bir yandan da çok uzağında olan komşuların birbirleriyle konuşması ve birbirlerini tanıması konusunda şimdiye kadar mevcut olmayan bu fırsatı sağlayacak bir platform yaratmak amaçlanıyor.

Proje, genel olarak, iki toplumun üyeleri arasında hakiki bir diyalog yaratarak mikro düzeyde değişimi desteklemeyi amaçlıyor. Daha özgül olarak, yukarıda belirtilen ihtiyaçlar çerçevesinde, iki toplumun üyeleri arasında ortaklıklara odaklanılarak ve karşılıklı bir empati oluşturularak, iki toplum arasındaki ilişkinin odağının bugüne ve geleceğe kaydırılması amaçlanıyor. Bu amacın gerisinde, önyargı bariyerleri yıkılırsa ve iki toplum arasında bir empati kültürü oluşursa, geçmişin ele alınmasının ve geçmişteki hataların kabul edilmesinin daha etkin bir şekilde yapılabileceği inancı yatıyor.

Daha mikro düzeyde düşünüldüğünde proje, katılımcıların diğer toplumun üyelerine bakışında, marjinal düzeyde de olsa, olumlu yönde bir değişime yol açacaktır. Tarihsel çatışma yüzünden bu bakış açılarının ve stereotiplerin bütünüyle değişmesi güçtür ve bu bakımdan, bu projenin değişimi başlatmakta çığır açıcı bir etki yaratacağı iddia edilemez. Bununla birlikte, katılımcıların olumsuz stereotiplerinde bir şüphe tohumunun oluşması dahi kısa vadeli olarak önemli bir başarıdır ve uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilir.

Daha makro düzeyde düşünüldüğünde, projede, hazırlanacak belgesel yoluyla bu “şüphe tohumunun ve empatinin” toplumun daha geniş kesimlerine yayılması amaçlanıyor.

Son olarak, proje ekibi, böyle ortak bir proje yoluyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin genç nesiller arasında umut doğurabileceğine, bir iyimserlik havası yaratabileceğine ve gençlerin süregelen çatışmanın çözümüne yönelik bir diyalog başlatmak konusunda daha fazla desteklenmelerinin sağlanabileceğine inanıyor.

Belgeseli izlemek için tıklayın.