Evliya Çelebi’nin İzinde

1.8.2013 - 30.9.2014
Antalya, Bursa, Bükreş


“Evliya Çelebi’nin İzinden” projesi, ünlü gezginin Batı Türkiye ve Romanya (Köstence, Bükreş, Temeşvar) güzergahında düzenlediği seyahatlerine yakından baktı, bu seyahatlerin izini bugünde sürdü.

Projede, katılımcılar Evliya Çelebi’nin yollarını, Seyahatname’yi rehber alarak yeniden katettiler; Çelebi’nin izlenimlerini, takrirlerini günümüz bağlamında belgelediler. Seyahatname bir yandan gezilen yerlerin arkeolojik özelliklerini (camiler, türbeler, hamamlar, kervansaraylar, kaleler, vb.) tasvir ederken diğer yandan da dini ve sosyal gelenekleri, yerel üretim biçimlerini, ürünleri ve ticareti anlatıyor. “Evliya Çelebi’nin İzinden” ise Seyahatname’de bahsi geçen Batı Türkiye’deki Evliya Çelebi Yolu ile Romanya’daki kırsal ve kentsel bölgelerde yürütülen sesli ve görsel dokümanstayon çalışmalarını izleyici ile paylaşıyor. Böylece bu güzergahta dünden bugüne yaşanan değişimi belgeliyor.


Bu dokümantasyon sürecinde ortaya çıkan çalışmalar 1-8 Eylül tarihleri arasında Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sergilendi; 21-31 Ekim tarihleri arasında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne konuk oldu. Sergi’nin Bükreş’te izleyici ile buluşması ve Floransa’da sürdürülebilir ve kaliteli turizmi destekleme amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Avrupa Göç Rotaları Konferansı’nda sunuldu.

Destekleyen Kurumlar: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.

 

Film künyesi:

Evliya Çelebi’nin İzinde, 2014, 26’
Yönetmen: Dragoş Lumpan
Kurgu: Alexandru Dumitrescu-Florescu
Grafik: Alexandru Pascu

Animasyon: Serkan Türk, Alexandru Schiopu

Araştırma: Caroline Finkel, Kate Clow, Hüseyin Eryurt, Dragoş Lumpan


KÜLTÜR ROTALARI DERNEĞİ
2012’de kurulmuş olan Kültür Rotaları Derneği, Türkiye’de, aralarında Likya Yolu ve Hazreti İbrahim Kültür Yolu da olan, 14 ülke içi ve üç tane sınır aşırı uzun mesafe yolunu temsil ediyor. Üzerinde çalıştığı programlar arasında, haritalamanın ve iPhone aplikasyonlarının yanı sıra, kılavuz kitaplar geliştirmek, yerel katılımı güçlendirmek, turizm alanında otel odası ve tesisler konusunda artan talebi karşılayarak yeni gelir yaratmak da bulunuyor. Türkiye’nin kırsal yörelerinin fiziksel kültürünü ve tarihini korumayı hedefleyen dernek, sürdürülebilir turizm alanında stratejik koridorlar geliştirip bunları çevre ve kültür konularında duyarlı topluluklar nezdinde pazarlamayı amaçlıyor.
Web sitesi: www.cultureroutesinturkey.com


ASOCIATIA FOTOCABINET
Görsel sanatlar alanında aktif bir kuruluş olan Fotocabinet, fotoğraf atölyeleri ve sergiler düzenliyor; radyo, televizyon veya National Geographic gibi dergiler için görsel belgeseller hazırlıyor; ulusal kaynaklarla ve Avrupa fonlarıyla bir dizi kültürel proje geliştiriyor, kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerin (yaylacılık veya Yılbaşı geçiş ritüelleri gibi) muhafazasıyla veya görsel sanatların çağdaş toplumsal hayatla nasıl kesiştiği konularıyla ilgileniyor; fotoğrafın tarihi, teorisi ve teknikleri konusunda atölyeler, seminerler ve yaz kampları aracılığıyla eğitim veriyor.
Websitesi: www.lumpan.ro