Duvarın Ötesindeki Sesler

28.8.2013 - 30.9.2014
Istanbul, Ankara, Izmir, Budapeşte


Proje, İstanbul, Budapeşte, Beyrut ve Atina’dan farklı kentsel tarım alanı örneklerini bir araya getirerek belgelemeyi ve karşılaştırmayı amaçladı. Leonardo Community Garden, Boutros Orchards, Eliniko Gardens, Save Beirut Heritage’tan katılımcılar İstanbul’da, 28 Ağustos-1 Eylül 2014’te ortak bir atölye için bir araya geldiler. Atölyede, tarım gelenek ve teknikleri üzerine deneyimlerini paylaştılar. Atölyenin sonunda, tehlike altındaki kentsel tarım alanlarını belgeleyen filmler hazırlandı.

Projede oluşturulan web sitesi, Avrupa ve Orta Doğu genelinde faaliyet gösteren, kentsel peyzajda yeşil altyapı ve bahçe mirasını korumaya yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum inisiyatiflerinin birbirleriyle iletişim haline geçirmeyi amaçlayan bir platform olarak işliyor. Bu websitesinden farklı coğrafi ve kültürel çevrelerdeki, kentlerdeki yeşil alanları ve yüzyıllık kent ormanları korumaya çalışan topluluklar hakkında bir çok vaka çalışmasına ulaşılabilir.

Projede ayrıca, 9-12 Kasım 2014’te Beyrut’a da bir araştırma gezisi yapıldı.

Web sitesi: https://gardensontheedge.com

Destekleyen Kurumlar: Boutros Orchards Beyrut, Leonardo Communirt Gardens Budapeşte, Eliniko Gardens Atina, Save Beirut Heritage Beyrut.

Film künyeleri:
Istanbul Dream_İstanbul üzerine empresyonist videolar, 2014, 1*47’52’’
Yönetmen: Ertuğrul Akgün

From Beirut to Nowhere, 2014, 4’5’’
Yönetmen: Panos Aprahamian


TAKSAV – Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf
İstanbul, İzmir ve Ankara’da üç ayrı şubesi olan TAKSAV, 1993’te bir dizi sosyal bilimci, aydın, işçi ve öğrenci tarafından kuruldu. Vakfın amacı demokratik, bilimsel ve özgürlükçü bir yaklaşımla toplumsal ve kültürel hayatın ilerlemesine katkıda bulunmaktır. Bu temelde, çocuklar, gençler ve yetişkinler için alternatif eğitim platformları oluşturur. 1996’dan bu yana, Turizm ve Kültür Bakanlığı ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ni ve İzmir Film Festivali’ni düzenlemektedir.
Web sitesi: www.ist.taksav.orgKÉK Macar Çağdaş Mimari Merkezi
KÉK genç Macar mimarları, sanatçıları ve siviller tarafından işletilen, bağımsız bir mimarlık kültür merkezidir. Uluslararası ortamda da önem taşıyan, denenmemiş, kışkırtıcı, odaklanmış programları sayesinde Macaristan’da mimari ve kentlere ilişkin düşüncede yepyeni bakış açılarının ortaya çıkmasını sağlayan bir başarı sağladı.  2006’dan bu yana, 15 bini aşkın insanın katıldığı uluslararası sergiler, konferanslar, mimari gezileri, festivaller gibi 250’ye yakın etkinlik düzenledi. Yaygın bir uluslararası ortak kuruluşlar ağı oluşturan KEK’in bağlantıları arasında Nai – Hollanda Mimari Kurumu, Architecture Review, DAZ - Deutsches Architektur Zentrum, AzW-Architektur Zentrum Wien and CCEA-Prag Orta Avrupa Mimari Merkezi bulunuyor.
Web sitesi: www.kek.org.hu