Direnen Mekan/Genius Voci

28.8.2013 - 30.9.2014
Istanbul, Floransa


Proje, İstanbul ve Floransa’da 2014 yılı boyunca yürütülen toplam üç belgesel atölyesinden oluştu. “Genius Voci* – Direnen Mekân” başlıklı iki aşamalı atölye projesi, bu olgudan hareketle bahsedilen tema etrafında yönetmen ve sanatçılar tarafından üretilen belgesellere fikir aşamasında destek olmayı hedefledi.
Atölye çalışmalarından önce ortak kurumlar, 30 Kasım-7 Aralık 2013’te, 54. Popoli Film Festivali’nde biraraya geldi. Bu festivalin ardından, Festival dei Popoli ekibi ise 18-19 Aralık 2013’te Documentarist’in İstanbul’da düzenlediği “Hangi İnsan Hakları” film festivaline katıldı.

“Daha iyi bir mekân arayışını filme çekmek” ana fikrinden yola çıkarak, yaşadığımız mekânlara sahip çıkma, onları yaşatma ve koruma mücadelesini konu alan fikirlerin çekime hazır belgesel projelerine dönüştürülmesi amaçlanan belgesel geliştirme atölyesine katılımcılar açık çağrı yoluyla seçildi. İlk atölyeler İstanbul’da  ve Floransa’da eş zamanlı olarak 2-4 Mayıs 2014’te yürütüldü. İkinci atölye ise İstanbul’da 7-9 Haziran 2014’te Documentarist 7. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında gerçekleştirildi.

                   

Web sitesi: https://geniusvoci.wordpress.com/

Destekleyen Kurumlar: Robert Kennedy Foundation Floransa, European University Institute, Cinema Alfieri, Le Murate-Caffe Letterario Floransa, Nardini Bookstore alle Murate Floransa, SALT Galata İstanbul, Cezayir Salon İstanbul.

(*): ‘Genius voci’, Eski Roma’da ‘mekânın ruhu’ anlamına gelen ‘genius loci’den mülhem bir kavram olup Türkçe’ye ‘mekânın sesleri’ olarak çevrilebilir.

 

DOCUMENTARIST
Documentarist 2008’de bir taban inisiyatifi olarak başladı. Son dört yıl içinde hızlı bir gelişme gösterdi. Birçok kayda değer filmin gösterimini düzenledi, önde gelen sinemacıları, prodüktörleri, televizyon/radyo yayıncılarını ağırladı. Bunlar arasında ustalık kursu (master class) veren Eyal Sivan da var. Documentarist Türkiye’nin belgesel sinemacıları için meslektaşlarıyla ve BBC, YLE, ARTE vb. uluslararası prodüktörlerle tanışabilmelerini kolaylaştırmak için bir platform yarattı, çevre ülkelerden belgesel sinemacıları için bir buluşma yeri haline geldi. Documentarist, panel, atölye, fotoğraf sergisi ve yüksek lisans dersleri türünden ek etkinlikler düzenlenliyor. Ayrıca, iki haftada bir düzenlenen bir belgesel etkinliği olan “Saturdox” ve “Hangi İnsan Hakları Film Festivali” gibi özel gösterimler de organize ediyor.
Web sitesi: www.documentarist.org


FESTIVALE DEI POPOLI & FESTIVAL MIDDLE EAST NOW
1959’da kurulmuş olan Festival dei Popoli, elli yıldan uzun süredir toplumsal belgesel sinemanın teşvik edilmesi ve araştırılması alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşun esas çalışma alanı İtalya’nın önde gelen Uluslararası Belgesel Film Festivali’ni Floransa’da düzenlemek ve yıl boyunca bununla ilintili kültürel projeler gerçekleştirmektir. Düzenlenen sinema konulu paneller, konferanslar, tartışmalar, atölyeler ve sergiler, antropolojiden sosyolojiye, mimariye ve şehir planlamasına, iletişime ve sinematografik ve fotoğraf dilinin son elli yıl içindeki evrimine kadar sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına hitap etmektedir. Map of Creation adlı kâr amacı gütmeyen kültür kuruluşu tarafından düzenlenen Middle East Now Festivali ise, İtalya’da çağdaş Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya hasredilmiş tek etkinliktir. Amacı, bu bölgelerdeki ülkelerin kültürüne ve kimliğine ışık tutmak, uluslararası medyada çok sık gördüğümüz türden stereotipleri aşmaya çalışmaktır.
Web sitesi: www.festivaldeipopoli.org ; www.middleastnow.it