Dilijan Sözlü Tarih Atölyesi

4.10.2009 - 11.10.2009
Dilijan, Ermenistan


Eğitmenler Hranush Kharatyan, Leyla Neyzi, Vanya Ivanova

Birbirimizle Konuşmak projesi kapsamında Ermenistan ve Türkiye’den onar genç, sözlü tarih eğitimi almak üzere Ermenistan’ın Dilijan kentinde bir araya geldiler. Atölyenin amacı, katılımcılara sözlü tarih metodolojisi hakkında kuramsal bilgi vermek ve bulundukları çevrede yaşayan insanlarla görüşmeler yaparak saha deneyimi kazanmalarına fırsat tanımaktı. Programın eğitsel kısmının yanı sıra, katılımcılar komşu ülkeden akranlarıyla yakın ilişkiler kurma ve hem geçmişe hem de bugüne ilişkin tartışmalar açısından önem taşıyan çeşitli konular hakkında birinci elden bilgi edinme fırsatı yakaladılar.