Buradaki Ben, Uzaktaki Sen

28.8.2013 - 30.9.2014
Istanbul, Barselona


Proje, bir okul dönemi içerisinde (Aralık 2013 - Mart 2014) İstanbul ve Barselona’dan lise öğrencileri ile fotoğraf üzerine düzenli toplantılar yapmayı, görüntüyü/fotoğrafı sosyal değişimin bir aracı olarak kullanmayı hedefledi.

INS Miguel Tarradell (Barselona) ve Kadıköy Kız Meslek Lisesi’nden (İstanbul) 24 lise öğrencisi ile bir dönem süresince fotoğrafçılığın temel teknikleri üzerine paralel atölye çalışmaları düzenlendi. Bu atölyelerde, duygusal konuların fotoğrafa yansıtılması ile ilgili temel tekniklerin paylaşılmasının ardından, her fotoğraf karesinin çekiminde söz konusu olan karar alma aşaması üzerine de tartışmalar yürütüldü.

Katılımcılar, gündelik hayatlarını fotoğraflamak için dijital fotoğraf makinaları kullandı. Sergi için katılımcılardan kendi çektikleri fotoğraflardan üç tanesini seçmeleri ve diğer kentte yaşayan öğrencilere göndermeleri istendi. Her öğrenci kendisine gelen fotoğrafları yorumladı. Her öğrenci ayrıca, kendi çektiği fotoğraflara da yorum yazdı. Seçilen fotoğraflardan oluşturulan sergi, Barselona’da 6-20 Haziran 2014’te Filmoteca de Catalunya’da, İstanbul’da ise 14 Haziran-13 Temmuz 2014’te Galata Fotoğrafhanesi’nde izleyici ile buluştu. İstanbul’daki atölyelerin eğitmenliğini Sibel Erduman ve Yücel Tunca, Barselona’daki atölyelerin eğitmenliğini ise Noémi Sas Castilleja, Daniel Vázquez Saavedra ve Alberto Bougleaux üstlendi.

Web sitesi: http://capturing-identities.blogspot.com.tr

Destekleyen Kurumlar: INS Miquel Tarradel Barcelona, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Barcelona, Well Fotography Foundation Barcelona, Apadrina el teu Equipament Barcelona, Fundacio Tot Raval Barcelona, Kadıköy Kız Meslek Lisesi İstanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOĞRAF VAKFI

2004’te kurulmuş olan vakıf Türkiye’de fotoğraf sanatı üzerine çalışmalar yapmayı, öncelikle çocuklar ve gençler arasında olmak üzere fotoğraf üretimini popüler hale getirmeyi, Türkiye’de fotoğraf alanında geliştirilen yaklaşımların başka ülkelere aktarılmasını, fotoğraf sanatçıları arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeyi, fotoğraf sanatının ürünlerinin topluma aktarılmasını, kültür ve sanat faaaliyetlerinin desteklenmesini, sanatçılarla sanatseverler arasında dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor. En önemli çalışmaları arasında, 1996-2005 tarihleri arasında gerçekleşen “İstanbul Saydam Günleri” fotoğraf festivali; Van’da 2012’de (deprem sonrasında) ve Roboski’de 2013’te (Uludere katliamı olarak bilinen olayda sivillerin askeri uçaklarca öldürülmesinden sonra) çocuklar için fotoğraf atölyeleri; 2002 ve 2009’da World Press Photo’ya bağlı atölyelere ev sahipliği bulunuyor.
Web sitesi: www.fotografvakfi.org


FILMOTECA DE CATALUNYA

1981’de kurulmuş olan Filmoteca de Catalunya, Katalonya’nın Kültür Bakanlığı’na bağlı bir kamu kuruluşudur. Esas misyonu, sinema filmlerinin ve sinema üzerine çalışmalar açısından önemli olabilecek görsel işitsel malzemenin yeniden kazanılması, muhafazası, araştırılması ve yayılması yoluyla sinema kültürünün gelişmesine katkı yapmaktır. Filmoteca sinema kültürü ile toplum arasında bağlar kurmaya yönelik bir kültürel buluşma merkezidir. Programlar genellikle ya spesifik olarak belirli dönemler, sinemacılar vb. üzerine eğilir (retrospektifler) ya da müzik, edebiyat, sanat ve toplum alanlarında çalışan başka kültürel kurumları da işin içine sokmak amacıyla sinemadan bir kesit sunar. Başka projelerin yanı sıra, 2011 Mart’ından bu yana Filmoteca öğrenciler için düşük fiyatla ya da parasız olarak seanslar düzenlemeye, 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelmeye, sinema alanında bilgilenmek isteyen öğretmenlere kaynak sağlamaya dayanan bir öğrenci programı olan “Filmoteca per a les escoles”i yürütmektedir. Aynı zamanda, dünya çapında başka arşivler ve görsel işitsel merkezlerle birlikte, ulusötesi bir proje olan “Cinéma, cent ans de jeunesse” (“Sinema, yüz yıllık gençlik”) çalışmasının da parçasıdır. Önümüzdeki iki yıl boyunca Filmoteca per escoles başka kurumlarla bağlantı kurarak birlikte yeni projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Web sitesi: www.filmoteca.cat