Birleş(tir)en Topluluklar

30.9.2015 - 30.9.2016
Izmir, Bükreş


Birleş(tir)en Topluluklar
UrbanTank (İzmir) & ARTA in Dialogue (Bükreş)


Proje, kültür merkezlerinin katılımcı araç ve yöntemlerle etkinleştirilmesine ve topluma yeniden kazandırılmasına olanak sağlayan metodların geliştirilmesini amaçladı. Bunun için de, Cluj ve İzmir’de örnekleri olan ve birbirini tamamlayıcı iki duruma odaklandı. Proje, yeniden açılması planlanan Cluj Napoca’daki ARTA sineması ve etrafındaki topluluk ile çevre halkının iradesiyle eski bir sinemadan kültür merkezine dönüştürülen Güzelyalı Kültür Merkezi ekseninde şekillenmiştir.

www.connectingcommunities.com


Destekleyen Kurumlar:
K2 Güncel Sanat Merkezi.