"Birbirimizle Konuşmak" Kitabı

1.1.2010 - 31.7.2010
İstanbul


Yazarlar: Leyla Neyzi, Hranush Kharatyan
Yayıncı: dvv international
Yayın yılı: 2010

Kitap, Ağustos 2009 ile Şubat 2010 arasında Ermenistan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yürütülen Ermenistan-Türkiye Uzlaşım Sürecine Katkı Olarak Yetişkin Eğitimi ve Sözlü Tarih Çalışması başlıklı araştırma projesinin ürünü. Sözlü tarih yöntemi kullanılarak hazırlanan kitap, her iki ülkede halktan insanların hikâyelerini içeriyor. Mülakatları Ermenistan’ın Dilijan kentinde düzenlenen yaz kampında sözlü tarih becerileri ve metodolojisi üzerine eğitim alan öğrenciler yürüttü. Bu eğitim çerçevesinde katılımcılar,sözlü tarih yoluyla, sıradan insanların bugünün bağlamında geçmişe anlam vermek için tarihsel olayları nasıl anlattıklarını araştırdılar. Geçmişin hatırlanmasında farklı kaynakların kullanıldığı, kişilerin kendi deneyimleri ve anılarının yanı sıra,“sonradan oluşan bellek” (eski kuşaklardan aktarılan anılar), tarih ve medya gibi başka kaynakların da katkıda bulunduğu bu araştırmada, Türkiye ve Ermenistan’da farklı geçmişlerden ve bölgelerden kişilerle mülakatlar yapılıp bu kişilerin yakın tarihi nasıl hatırladıkları ve yeniden kurguladıkları belgelendi.

Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde (“Keşke Gitmeselerdi”: Türkiye’de Ermenileri Hatırlamanın Ağırlığı), Sabancı Üniversitesi’nden Leyla Neyzi tarafından derlenen Türkiye’deki araştırmanın sonuçları sunuluyor.. İkinci bölümde ise (Kimi affetmek? Neyi affetmek?), Hazarashen Ermenistan Etnografya Çalışmaları Merkezi’nden Hranush Kharatyan-Aragelyan’ın Ermenistan’da yürüttüğü araştırmanın sonuçları yer alıyor.

Kitabın İngilizce, Ermenice ve Türkçe metinlerini indirmek için tıklayın:
Türkçe - Ermenice - İngilizce