Bir Zamanlar, Bir Yerlerde..

30.9.2015 - 30.9.2016
Istanbul, Dublin


Bir Zamanlar, Bir Yerlerde..
Anlat Bana Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (Istanbul) & Dún Laoghaire-Rathdown İl Meclisi – Sanat Ofisi (Dublin)


Bir varmış bir yokmuş..
Anadolu toprakları, hikâye anlatıcılarının hayal dünyalarından beslenen hikâyelerle dolup taşarmış. Zamanla anlatıcılık sanatı da, anlatıcılar da unutulmuş. Derken bir gün, İstanbul'un karmaşık, hızlı ve teknolojik hayat akışı içinde unutulmuş olan bu sözlü anlatı sanatını çağdaş bir yorumla yeniden canlandırmaya çalışan Anlat Bana Kültür ve Sanat Derneği'nin yolu TANDEM projesi vasıtasıyla Dublin'in Dún Laoghaire-Rathdown İl Meclisi'yle kesişmiş. Bu iki kurum İrlanda'daki kadim anlatıcılık kültürüyle Anadolu'nun köklü anlatıcılık geleneği arasında bir kültür köprüsü oluşturmak istemişler. Her iki tarafın hikâye anlatıcıları İstanbul ve Dublin’de buluşup, iki şehrin sokaklarına, mekânlarına sözlü geleneğin masallarının, mitlerinin, söylencelerinin efsunlu dilini yaymışlar. 


“Bir Zamanlar, Bir Yerlerde”, İrlanda ve Türkiye kültürlerinde bulunan sözlü geleneğe ait ürünleri (masallar, mitler, fıkralar, söylenceler, efsaneler, destanlar ) birbiriyle harmanlayarak yeni hikâyeler oluşturmanın ve bu hikâyeleri İstanbul ve Dublin’de seçilen semtlerin tarihine, kültürüne ve ruhuna uygun olarak yorumlamanın hayaliyle başladı. İrlandalı ve Türkiyeli anlatıcılar tarafından oluşturulan anlatı performanslar, Türkçe-İngilizce tandem anlatım yöntemiyle hikâyelere konu olan semtlerde, o semtin sakinleri için önem taşıyan kamusal mekânlarda dinleyici/izleyicilerle buluştu. Proje, anlatı performansların gerçekleştirildiği semtlerde yerel toplulukların kendi mahallelerindeki kamusal alanla hikâyeler aracılığıyla yeni bağlar kurmalarını ve kendi bireysel renklerini yine hikâyeler aracılığıyla ifade etmelerini teşvik etmeyi amaçladı. Proje ayrıca, geleneksel hikâye anlatıcılığı kültürü ve modern kent yaşamı arasında bir köprü oluştururken, İrlanda ve Anadolu sözlü gelenekleri arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekti.

Destekleyen Kurumlar: Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği, Park Hyatt Istanbul Macka Palas.