Bağımsız Sanat Eğitimleri Platformu

1.9.2011 - 31.12.2012
İstanbul, Kocaeli, Antakya, Mersin, Çanakkale


Uqbar (Berlin), Ortak Müfredat (Istanbul)
Koordinatörler: Marina Sorbello, Aslı Çetinkaya

Proje, Anadolu’daki güzel sanatlar fakültelerinin öğrenci ve akademik kadrolarıyla bir diyalog oluşturmayı amaçladı. Güzel sanatlar fakülteleri ile yürütülen toplantılarda, sanat eğitiminin yanı sıra, sorgulama ve araştırmaya dayalı sanat pratiklerinin tartışılması ve günümüzde sanat eğitiminin nasıl olabileceğine dair fikir alışverişinde bulunulması hedeflendi. Bu kapsamda Istanbul'un yanı sıra Kocaeli, Mersin, Antakya ve Çanakkale'deki güzel sanatlar fakülteleri öğrencileriyle sohbet ve atölyeler gerçekleştirildi. Ayrıca, tartışılan konular üzerine derledikleri yazılardan oluşan bir kitap yayınlandı.

Destekleyen Kurumlar: DEPO (İstanbul), Açık Masa (İstanbul), Public School (Berlin), CABININ (Çanakkale), AGÜSAD (Antakya), MSGSÜ Halı Atölyesi (İstanbul), e-flux (New York).