Avrupa Birliği'nde Çokkültürlülük

24.11.2007
Antakya


Ali Yurttagül
Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Türkiye Danışmanı

Projenin Antakya ayağındaki ilk söyleşiye kendisi de Antakyalı olan Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Türkiye Danışmanı Ali Yurttagül davet edildi. Saray Caddesi'ndeki tarihi Ermeni Kilisesi'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen söyleşide Yurttagül, Avrupa'daki çokkültürlülük tartışmalarının izlediği ekseni ve geliştirilen politikaların yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa çözüm getirip getiremediğini tartıştı.