Antioch

30.11.2008 - 15.12.2008
Antakya


Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Seher Kurt’un medeniyetlerin doğup büyüdüğü, geçmişten geleceğe bağlandıkları toprakların hikayelerini anlatan 18 resmi Anadolu Kültür Antakya irtibat ofisinde sergilendi.