4. Atölye (Kültürel Miras II)

6.3.2013


Atölye Hedefi: Bu atölyede İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç Dr. Deniz Ünsal ile birlikte kültür mirasının neden toplumlarımızda önemli bir yer tuttuğu sorusuna odaklandık. Atölyede ayrıca 1 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz tarihi yarımada gezisinde gördüklerimizi ve bu geziden öğrendiklerimizi de hep birlikte tartıştık. Atölyede tartıştığımız diğer konuları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Kültür Mirası kimin işidir?
Kültürel mirasla ilgili farklı meslekler neler? Hangi meslek ne ile ilgilenir?
Kültürel Mirası neden koruruz? Nasıl koruruz? Kimin için koruruz?
Kültürel Mirası hem korunmak hem kullanmak mümkün mü?
Kültürel Miras ve turizmin ilişkisi var mıdır? Varsa nasıl bir ilişkidir?