“Uzlaşma için Öngörüler: Kuram ve Uygulama” Konferansı

26.11.2010 - 27.11.2010
Ermenistan


Son yıllarda Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, iki toplum arasında artan yakınlaşmayla birlikte çok büyük bir değişime uğradı. Sovyet Ermenistanı’nda açıkça susturulan Ermeni Soykırımı, günümüz Türkiyesi’nde de resmi olarak hâlâ tanınmıyor. 1915 olayları, seksen yılın üzerinde bir sessizlik döneminin ardından, sadece uluslararası siyaset ve toplumsal söylem konusu olmakla kalmayıp, Ermenistan ile Türkiye arasındaki siyasi müzakerelerde de ana konu haline geldi. Bu olaylar 95 yıl önce gerçekleşmiş olsa da anıları nesilden nesle aktarılmaya ve iki toplumda da bugünü etkilemeye devam ediyor. On yılı aşkın süredir devam eden şiddetli çatışma ve iletişimsizlik sonucunda Ermenistan ve Türkiye halkları hiç şüphesiz birbirlerini çok farklı şekilde algılıyorlar ve uzlaşma konusunda farklı beklentilere sahipler. Peki yakınlaşmaya yönelik adımlar ve özellikle de sivil girişimler iki komşu toplum arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi?

Bu sorular çerçevesinde düzenlenen konferansta Ermenistan ve Türkiye’nin yanında diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’den gelen akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldiler. 27 Kasım 2010’da Erivan’da gerçekleşen konferansta Türkiye ve Ermenistan uzlaşı süreci başta olmak üzere karşılıklı anlayış ve barışın tesisi konularında yaşanan teorik tartışmalar, pratik zorluklar ve var olan iyi örnekler konuşuldu. Konferansta sunulan bildiriler bir kitap halinde yayımlandı.

Konferans programını indirmek için tıklayın