Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler

Şubat 2008 - Mart 2011
Antakya, Çanakkale, Kars

2004 yılında başlayan ve birçok kurum ve kentin deneyimini bir araya getiren kültür politikaları çalışmaları, yerel yönetimlerin kentlerde var olan kültür-sanat programlarına daha iyi destek verebilmeyi ve bağımsız sivil girişimlerin politika saptama sürecinde etkin rol alabilmesine olanak sağlamayı hedefliyordu. Bu çalışma alanı dahilinde kentlerin kültür politikalarının yerel ve katılımcı bir biçimde oluşturulmasına, yerel kültür politikalarının kültürel haklara dayalı ve kültürel çeşitliliği teşvik edici olmalarına, yerel sanatçıların ve kültür/sanat kurumlarının desteklenmesine, yerel sanatçıları destekleyecek uluslararası kültürel değişim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına, farklı kentler arasında deneyim paylaşımı ve işbirliği projelerinin geliştirilmesine ve yerel düzeyde çocukların ve gençlerin çeşitli sanat dallarında kendilerini ifade edebilecekleri bir alan açılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu yaklaşım doğrultusunda ilk çalışmalar 2004'te yapılan bir saha araştırmasında gelen talepler doğrultusunda seçilen Kars ve Kayseri kentlerinde başlatıldı. Söz konusu kentlerde kültürel alanın ihtiyaçları ve potansiyeli hakkında bilgi edinebilmek amacıyla odak grup çalışmaları yapıldı, toplantılar düzenlenerek kentlerin öncelikleri sivil toplum ve yerel yönetimlerden katılımcılarla birlikte tartışıldı. Kentleri daha iyi tanımak ve yerel kültür politikaları geliştirme yönünde atılacak adımlara zemin oluşturmak amacıyla Kars ve Kayseri’de yürütülen ön çalışmalar 2007 yılında Çanakkale, Antakya, Edirne ve Mersin kentlerini de içine alarak devam etti ve bu kentlerde de odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. Odak grup çalışmalarında ve tartışmalarda çıkan sonuçlar doğrultusunda, kentlilerin ve yerel yönetimlerin ilgisi de göz önüne alınarak, Kars, Antakya ve Çanakkale’de yapılan araştırmalar
ve toplantıları somut adımlarla desteklemek amacıyla, 2008-2010 yılları arasında uygulanmak üzere Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler projesi geliştirildi.

Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler projesi, Şubat 2008- Mart 2011 tarihleri arasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı MATRA programından alınan destekle Anadolu Kültür, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Kültür Vakfı (ECF) ve Boekman Vakfı ortaklığında yürütüldü. Antakya, Çanakkale ve Kars kentlerinde, katılımcı yerel kültür politikalarının oluşturulması amacıyla eğitimler, toplantılar ve projelerin gerçekleştirildiği bu çalışmada, Anadolu Kültür ve İstanbul Bilgi Üniversitesi projenin temel uygulayıcı ortakları oldu.

Projeye paralel çalışmaların yayınları
Yerel Kültür Politikaları El Kitabı
Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikaları Raporu
Kültür Politikaları Yönetimi (KPY) Yıllık 2010
Kültür Politikaları Yönetimi (KPY) Yıllık 2009
Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş

 

  • ANTAKYA
  • KARS
  • ÇANAKKALE
  • İSTANBUL ETKİNLİKLERİ