Yaratıcı Eylem ve Toplumsal Hareketler Atölyesi

Anadolu Kültür, Ermenistan ve Türkiye’den toplumsal ve politik meselelere ilgi duyan ve bu konular üzerine çalışan kişileri 26-31 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Yaratıcı Eylem ve Toplumsal Hareketler Atölyesi’yle bir araya getirdi.

Altı gün süren atölye, politik sanat, aktivizm, yaratıcı direniş, toplumsal hareketler gibi konuları tartışmaya açmanın yanı sıra katılımcılar arasında deneyim paylaşımının da yapılacağı bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Yaratıcı Eylem ve Toplumsal Hareketler Atölyesi sırasında Türkiye, Ermenistan ve farklı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar tarafından örnekler aktarılırken, katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda şekillenecek etkinlikler de düzenlendi.

Tartışma grupları ve saha ziyaretlerinin yer aldığı atölye boyunca, katılımcılar çalışma alanlarına göre ortak eylem grupları oluşturup birlikte çalışma ve üretme fırsatı da buldular. 
Yaratıcı Eylem ve Toplumsal Hareketler Atölyesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

  • ATÖLYELER