Sanat ve Aktivizm Atölyesi

1 - 5 Kasım 2013
İstanbul

Ermenistan, Türkiye ve İran’dan sanatçı ve aktivistleri İstanbul’da buluşturarak üç ülkedeki güncel toplumsal ve kültürel sorunların tartışılabileceği bir platform oluşturmayı amaçlayan proje, sanatçı ve aktivistlerin sınır ötesi iş birlikleri geliştirmesini de hedefliyordu. Sanatın aktivizm alanında nasıl daha etkin kullanılabileceği üzerine örnekler sunan ve kadın hareketi, LGBTİ mücadelesi, çevre ve ekoloji hareketi gibi temalar etrafında tartışmalar yürüten katılımcılar, sosyal medya ve online kampanya geliştirme üzerine iki günlük bir eğitim de aldılar.

Sanat ve Aktvizm
1-5 Kasım 2013
Atölye Yürütücüleri Ara Petrosyan, Arzu Yayıntaş, Bavand Behpoor,
İrem İnceoğlu, Jinoos Taghizadeh, Lala Aslikyan

Sanat’in Politik Etkisi
2 Kasım, 2013
Gerald Raunig

Protestolarin Küresel Döngüsü
2 Kasım 2013
Paolo Gerbaudo

Sanatsal Aktivizmde Haklar: Aktivistler İçin Taviz ve İhlallerin Sinirlari
3 Kasım 2013
Nazım Hikmet Richard Dikbaş