Red Thread (DEPO)

2009 -
İstanbul

Red Thread, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve ötesinden sanatçılar, küratörler, teorisyenler, sosyal bilimciler ve kültür alanında faaliyet gösteren kişiler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlayacak aktif bir platform olarak tasarlandı. Amacı, geniş bir jeopolitik bağlamda sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri hakkında bilgi üretmek ve bu bilgiyi geniş kesimlere yaymak, böylece resmî sanat tarihlerinde ve sergi uygulamalarında Batı anlatılarının egemenliğine meydan okumak. Red Thread, sanat ve toplum arasındaki ilişkileri derinleştiren ve sorgulayan hem tarihi hem de güncel yaklaşımları araştırmayı mümkün kılacak aktif ve erişilebilir bir websitesi ve derginin ele aldığı konular üzerine düzenlenecek tartışmalar sayesinde; bu ‘marjinal’ bölgelerdeki modernist mirasları ve tarihleri tekrar sorunsallaştırmayı, ve bölgenin kendi tarihini oluşturması ve konumlandırması ve sanat tarihinin tekrar yorumlanması üzerine yeni yaklaşımlar üretmeyi amaçlıyor.

Yayın Kurulu

Meltem Ahıska, Ruben Arevshatyan, Bassam el Baroni, Erden Kosova, Prelom kolektiv (Dušan Grlja, Vladimir Jerić, Jelena Vesić), Georg Schöllhammer, WHW/What, How & for Whom (Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić, Sabina Sabolović)

Yayın Yönetmeni Balca Ergener

Sayı 1
Editörler Prelom kolektiv (Dušan Grlja, Vladimir Jerić, Jelena Vesić)
İngilizce düzelti Ayşe Özbay Erozan, Michael Bowring, Mark Brogan
Türkçe düzelti Asena Günal, Öznur Şahin
Kapak ve broşür tasarımı Dejan Kršić

Sayı 2
Editörler Georg Schöllhammer ve Ruben Arevshatyan
Teknik yardım Armanc Yıldız

Sayı 3
Editörler Meltem Ahıska ve Erden Kosova
Türkçe düzelti Asena Günal
Çözümleme Ekin Bayraktaroğlu, Armanc Yıldız
Teknik yardım Armanc Yıldız

Sayı 1-3
2009 - 2011
Seçki

Editörler Prelom kolektiv (Dušan Grlja, Vladimir Jerić, Jelena Vesić)

Red Thread Anadolu Kültür, European Cultural Foundation, Zagreb Belediyesi, Hırvatistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Hırvatistan Cumhuriyeti Ulusal Sivil Toplum Geliştirme Vakfı iş birliğiyle hayata geçirildi, Gallery Nova Gazeteleri, WHW ve AGM işbirliğiyle yayımlandı.

  • DERGİLER