Mülteci Desteği Alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi


Mülteci çocukların içinde yaşadıkları toplum ve devam ettikleri okullarla karşılıklı uyumlarını geliştirecek çözümleri belirleme ve uygulamada, Almanya ve Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve birbirinden öğrenme anlayışının etkin bir yer tutacağı inancıyla, Anadolu Kültür ve LAKİ yürütücülüğünde Mülteci Desteği Alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi projesi 2017 yılında 4 bölgede hayata geçirilmiştir.

 

Almanya’da Ruhr Bölgesi ve Berlin, Türkiye’de İstanbul ve Gaziantep’e odaklanacak projede mülteci çocukların özgüvenlerini güçlendirmek, travmatik deneyimlerini aşarak hem kültürel miraslarına sahip çıkmalarına hem de yeni çevrelerine uyum sağlamalarına destek olmak, mülteci olan ve olmayan çocukların birbirleriyle paylaşımlarını güçlendirecek araçlar ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda, proje kapsamında mülteci çocukların dil ve iletişim becerilerini geliştirmelerini de destekleyecek şekilde, müzik, dans, müze, drama, masal, oyun... gibi kültürel eğitimin parçası olan yenilikçi etkinlikler ve yöntemler geliştirilecektir.

 

Proje dönemi boyunca iki ülkeden iyi örnekler geliştirmiş uzman pedagog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sanatçı ve eğitimcilerin düzenli olarak bir araya gelmesi, bunun yanında  ulusal ve uluslararası düzeylerde dört farklı bölgeden (Ruhr Bölgesi, Berlin, İstanbul ve Gaziantep) karar vericilerin de sürece katılımları planlanmaktadır. Proje dahilinde düzenlenecek çeşitli toplantı ve atölyelerle mülteci çocukların içinde yaşadıkları toplumla karşılıklı uyum süreçlerine yardımcı olacak yöntemlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, ilerleyen dönemlerde pilot uygulama kurumlarında edinilecek deneyimler ışığında bu yöntemlerin ve tasarlanan araçların yeniden gözden geçirilmesi, iki yılın sonunda ortaya çıkan sonuç ürünlerin ilgili kurumlarla ücretsiz olarak paylaşılması projenin hedefleri arasındadır.

 

Proje aynı zamanda, kendi hedeflerini paydaşlara ve geniş kitlelere duyurmayı ve farkındalık geliştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Yeni geliştirilen bu ürünler yoluyla kazanılan deneyimler ve kullanılacak yöntemler kitapçık, etkinlik el kitabı, makale ve yayınlar, eğitmen eğitimi uygulama malzemeleri, videolar, interaktif oyunlar, masal kitapları gibi alternatif materyeller formatında eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglar, çocuklarla çalışan sanatçılar ve diğer paydaşların erişimine açılacaktır. Bu anlamda, projenin ana çıktısı Almanya ve Türkiye’de, hatta daha geniş bir coğrafyada, mülteci olan ve olmayan çocukların formel olmayan öğrenme mekanlarında birlikte kullanacakları yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerden oluşan bir araç kutusu olarak tarif edilebilir.

 

Proje Katılımcıları Kimlerden Oluşur?

Projede Türkiye ve Almanya’dan eğitimciler, pedagoglar, sivil toplum çalışanları, psikologlar ve sanatçılardan oluşan bir çekirdek grup oluşturulması planlanmaktadır. Aralarında mültecilik geçmişi olan uzmanların da bulunacağı bu katılımcılar, her iki ülkede kültürel eğitim, özgüven ve kendini ifade becerileri geliştirme, entegrasyon veya dil edinimi odaklı iyi uygulamalarla öne çıkmış kurum ve projelerde görev alan kişilerden oluşacaktır. Çekirdek grupta yer alacak katılımcıların, projenin amaçları doğrultusunda, bireysel ve kurumsal düzeyde, düzenli emek ve kaynak ayırmaları ve mülteci olan ve olmayan çocuklarla sürdürdükleri çalışmalara, bu projede birlikte geliştirilecek içerikleri de dahil ederek programlarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Akademik ve pratik alanda küçük grup çalışmalarına katkı sunacak profesyonel ve uzmanların desteği gerekli dönemlerde proje yürütücüleri tarafından sağlanacak, sonuç ürünlerin niteliği bu sayede üst seviyelere taşınacaktır. Bunun yanında, projenin etki ve görünürlüğünün artırılması ve savunuculuk faaliyetlerinin genişletilmesi gayesiyle, entegrasyon, eğitim ve mülteci desteği alanının ana paydaşları, ayrıca medya temsilcileri projenin erken aşamalarından itibaren sürece dahil edilecektir.

 

Proje Yürütücüleri ve Destekçileri

İki yıl süreyle devam edecek bu proje, Anadolu Kültür ve Kommunale Integrationszentren Landeskoordinierungsstelle (LAKI) işbirliği ve Stiftung Mercator desteği ile yürütülmektedir.


Mülteci çocukların içinde yaşadıkları toplum ve devam ettikleri okullarla karşılıklı uyumlarını geliştirecek çözümleri belirleme ve uygulamada, Almanya ve Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve birbirinden öğrenme anlayışının etkin bir yer tutacağı inancıyla, Anadolu Kültür ve LAKİ yürütücülüğünde Mülteci Desteği Alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi projesi 2017 yılında 4 bölgede hayata geçirilmiştir.

 

Almanya’da Ruhr Bölgesi ve Berlin, Türkiye’de İstanbul ve Gaziantep’e odaklanacak projede mülteci çocukların özgüvenlerini güçlendirmek, travmatik deneyimlerini aşarak hem kültürel miraslarına sahip çıkmalarına hem de yeni çevrelerine uyum sağlamalarına destek olmak, mülteci olan ve olmayan çocukların birbirleriyle paylaşımlarını güçlendirecek araçlar ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda, proje kapsamında mülteci çocukların dil ve iletişim becerilerini geliştirmelerini de destekleyecek şekilde, müzik, dans, müze, drama, masal, oyun... gibi kültürel eğitimin parçası olan yenilikçi etkinlikler ve yöntemler geliştirilecektir.

 

Proje dönemi boyunca iki ülkeden iyi örnekler geliştirmiş uzman pedagog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sanatçı ve eğitimcilerin düzenli olarak bir araya gelmesi, bunun yanında  ulusal ve uluslararası düzeylerde dört farklı bölgeden (Ruhr Bölgesi, Berlin, İstanbul ve Gaziantep) karar vericilerin de sürece katılımları planlanmaktadır. Proje dahilinde düzenlenecek çeşitli toplantı ve atölyelerle mülteci çocukların içinde yaşadıkları toplumla karşılıklı uyum süreçlerine yardımcı olacak yöntemlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, ilerleyen dönemlerde pilot uygulama kurumlarında edinilecek deneyimler ışığında bu yöntemlerin ve tasarlanan araçların yeniden gözden geçirilmesi, iki yılın sonunda ortaya çıkan sonuç ürünlerin ilgili kurumlarla ücretsiz olarak paylaşılması projenin hedefleri arasındadır.

 

Proje aynı zamanda, kendi hedeflerini paydaşlara ve geniş kitlelere duyurmayı ve farkındalık geliştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Yeni geliştirilen bu ürünler yoluyla kazanılan deneyimler ve kullanılacak yöntemler kitapçık, etkinlik el kitabı, makale ve yayınlar, eğitmen eğitimi uygulama malzemeleri, videolar, interaktif oyunlar, masal kitapları gibi alternatif materyeller formatında eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglar, çocuklarla çalışan sanatçılar ve diğer paydaşların erişimine açılacaktır. Bu anlamda, projenin ana çıktısı Almanya ve Türkiye’de, hatta daha geniş bir coğrafyada, mülteci olan ve olmayan çocukların formel olmayan öğrenme mekanlarında birlikte kullanacakları yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerden oluşan bir araç kutusu olarak tarif edilebilir.

 

Proje Katılımcıları Kimlerden Oluşur?

Projede Türkiye ve Almanya’dan eğitimciler, pedagoglar, sivil toplum çalışanları, psikologlar ve sanatçılardan oluşan bir çekirdek grup oluşturulması planlanmaktadır. Aralarında mültecilik geçmişi olan uzmanların da bulunacağı bu katılımcılar, her iki ülkede kültürel eğitim, özgüven ve kendini ifade becerileri geliştirme, entegrasyon veya dil edinimi odaklı iyi uygulamalarla öne çıkmış kurum ve projelerde görev alan kişilerden oluşacaktır. Çekirdek grupta yer alacak katılımcıların, projenin amaçları doğrultusunda, bireysel ve kurumsal düzeyde, düzenli emek ve kaynak ayırmaları ve mülteci olan ve olmayan çocuklarla sürdürdükleri çalışmalara, bu projede birlikte geliştirilecek içerikleri de dahil ederek programlarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Akademik ve pratik alanda küçük grup çalışmalarına katkı sunacak profesyonel ve uzmanların desteği gerekli dönemlerde proje yürütücüleri tarafından sağlanacak, sonuç ürünlerin niteliği bu sayede üst seviyelere taşınacaktır. Bunun yanında, projenin etki ve görünürlüğünün artırılması ve savunuculuk faaliyetlerinin genişletilmesi gayesiyle, entegrasyon, eğitim ve mülteci desteği alanının ana paydaşları, ayrıca medya temsilcileri projenin erken aşamalarından itibaren sürece dahil edilecektir.

 

Proje Yürütücüleri ve Destekçileri

İki yıl süreyle devam edecek bu proje, Anadolu Kültür ve Kommunale Integrationszentren Landeskoordinierungsstelle (LAKI) işbirliği ve Stiftung Mercator desteği yürütülmektedir.