Konuşma Zamanı (Time to Talk) (DEPO)

2014
İstanbul 

Konuşma Zamanı (Time to Talk) günümüzün önemli sosyopolitik meselelerinin tartışılmasını teşvik etmeye ve buna alan açmaya çalışan, Avrupa’nın birçok yerindeki münazara/tartışma merkezlerinin oluşturduğu bir ağ. Bu oluşum ortaklaşa kararlaştırılacak üst başlıklarla ilintili daha yerel konular hakkında Avrupa’nın başka yerlerinde aktif izleyici katılımının önem taşıdığı, farklı bakış açılarının dile getirilmesine açık tartışma toplantıları düzenlenmesini öngörüyor.

2011’de kurulan TTT ağının ilk ortak projesi Avrupa’daki kriz hakkında düzenlenen tartışma dizilerinden oluşuyordu. Dokuz Avrupa ülkesindeki 32 tartışmada ekonomik krizin Avrupa çapında toplumları nasıl değiştirdiği, Avrupa projesinin nasıl devam edebileceği ele alındı ve tüm bu önemli tartışmaların özet kayıtlarının izlenebileceği bir online portal yaratıldı. www.eurozine.com/timetotalk

 

 

2014’te Depo’nun da ortak olduğu tartışma programının üst başlığı “Avrupa’da Güven Krizi: Yeni Karşılıklı Güven Bağları Nasıl Kurulabilir”

Tartışmalar

Toplumsal Güvensizlikler ve Güvenlik
28 Mart 2014
Konuşmacılar Zeynep Şarlak, Evren Balta

Yargı Algısı, Hukuk Devleti ve Toplumsal Güvensizlikler
24 Haziran 2014
Konuşmacılar Suavi Aydın, Berke Özenç

Medya Güvenirliği ve Medyanın Toplumsal Güvensizliklerdeki Rolü
13 Kasım 2014
Konuşmacılar Esra Arsan, Sevda Alankuş, Umut Alphan, Pınar Dağ
Moderatör Murat Çelikkan