Çocuk Çalışmaları için Destek Programı

Ağustos 2018 – Aralık 2019

Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak, Van

Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van’da çocuklara yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları yürüten sanatçı, öğretmen/eğitmen, psikolog, aktivist ve sivil toplum çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan Çocuk Çalışmaları için Destek Programı, “Eğitmen Eğitimi” ve “Küçük Hibe” bölümlerinden oluşuyor.
Bu amaçla, 1 Şubat 2016’da, kişisel ve kurumsal desteklerle başladığımız “Çocuk Fonu” çalışmasına, “Çocuk Çalışmaları için Destek Programı” adıyla devam ediyoruz. 2016’da yürütülen programda, çocuk çalışmaları yürüten kişi ve kurumların çocuklarla yürütmek istedikleri etkinlik ve/ya atölyeleri destekleyerek, çeşitli sebeplerle duraksayan ya da başlamayan çalışmaların devam etmesine ya da başlamasına destek vermeye çalışıldı. Yaptığımız çağrı sonucunda yaklaşık 40 başvuru aldı ve 20 atölye/etkinlik başvurusu desteklenerek gerekli fonlar aktarıldı. Program bitiminde Diyarbakır’da proje katılımcıları ve yerel kurum ve kişilerle düzenlenen çalıştay ile yeni dönem için öneriler alındı ve bu vesileyle yeni dönemde başlayan programın şekillenmesi sağlandı.

EĞİTMEN EĞİTİMİ
Çocuklarla psiko-sosyal destek çalışmaları yürüten kişileri ve kurumları psiko-sosyal destek çalışmalarına özgün psikolojik pedagojik yaklaşımlar ve sanat atölyeleri ile desteklemeyi hedefleyen “Eğitmen Eğitimi”; bir Genel Eğitim ve altı Sanat Atölyesi’nden oluşuyor.

Risk Altındaki Çocuklarla Çalışma Metodolojisi Psikolojik-Pedagojik Yaklaşımlar-Psiko-sosyal Destek Çalışmaları başlığı ile yapılan Genel Eğitim’de katılımcılara, "Psiko-sosyal Destek Çalışmaları ile Sanat Faaliyetlerinin İyileştirici Etkileri" , "Risk Altındaki Çocuklarla Çalışmaya Başlamak" , "Çerçeve Oluşturmak" , "Çocukluk: Çocuğu Tanıma" , "Savaş ve Çatışma Dönemlerinde Çocuğun İnsan Hakları" ve "Psikososyal Destek Çalışmalarında Sanat, Oyun ve Psikodrama" başlıklarında 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. 25-30 Ağustos 2018 tarihlerinde İzmir Aliağa’da Afacan Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen Genel Eğitim’i takiben Diyarbakır’da gerçekleştirilen Sanat Atölyeleri Ekim ayında başlayıp 3 ay sürdü. Önce Çocuklar Derneği ve Amed Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşen Sanat Atölyeleri’nde katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak, Fotoğraf, Müzik-Ritim, Plastik Sanatlar, Oyuncak-Oyun, Masal Anlatıcılığı ve Yaratıcı Drama alanlarında yoğunlaştırılmış atölyeler yapıldı. İzmir’de gerçekleşen Genel Eğitim ile Diyarbakır’da gerçekleşen Sanat Atölyeleri

birbirini tamamlayıcı nitelikteydi. Bundan sonraki aşamada katılımcılar süpervizörlerin desteğiyle çocuklarla çalışmak üzere projelerini hazırlayıp uyguladılar.


KÜÇÜK HİBE
Çocuklarla psiko-sosyal destek odaklı kültür sanat çalışmalarına finansal destek sağlamayı hedefleyen Küçük Hibe çerçevesinde, 15 Eylül 2018 – 15 Ekim 2019 tarihleri arasında her ay kabul alan projelere, malzeme (resim defteri, boyalar, kağıt, kil, oyuncak yapım malzemeleri, vb.) ve ulaşım giderleri için maksimum 2.000 TL küçük hibe sağlanacaktır. Ayrıca, Anadolu Kültür’ün proje ekibi tarafından proje başvurusu hazırlama, yürütme, iletişim, raporlama, arşivleme gibi süreçler için danışmanlık desteği de verilecek ve iyi örneklerin diğer bölgelerde de uygulanabilmesine yönelik yöntemler geliştirmek üzere proje ekipleri arasında bir iletişim ağı sağlanacaktır.

Başvurular, Anadolu Kültür’den temsilcilerin yanı sıra sivil toplumdan konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından, her ayın ilk haftası değerlendirilecektir. Başvuru sonuçları başvuru yapılan ayı takip eden ayın 15’inde bildirilecektir.


15 Eylül 2018’den itibaren başvuru alan Küçük Hibe’ye Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Van’dan kurumsal ve bireysel başvurular yapıldı. Başvurular danışma ve değerlendirme kurulu tarafında büyük bir titizlikle değerlendirildi. Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van'dan toplam 51 proje desteklendi.


Çocuk Çalışmaları için Destek Programı, Umverteilen Vakfı’nın desteği ve Kompetenz Berlin’in ortaklığıyla Anadolu Kültür tarafından yürütülmektedir. Program, Diyarbakır’dan DİSA (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü),  Amed Şehir Tiyatrosu ve Önce Çocuklar Derneği, İstanbul’dan SKYGD (Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği) ve Bilgi Üniversitesi ÇOÇA (Çocuk Çalışmaları Birimi) ile Ankara’dan Gündem Çocuk’un içerik ve lojistik katkılarıyla gerçekleştiriliyor. 


Küçük Hibe başvuru çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru formu, sıkça sorulan sorular (SSS), değerlendirme kriterleri ile detaylı tüm bilgi ve dokümanlar aşağıdadır.

Detaylı bilgi ve iletişim için:
Derya Bozarslan | [email protected] | +90 212 219 18 36
Gökşin Uğur | [email protected] | +90 212 219 18 36

Dokümanlar:
Küçük Hibe Başvuru Formu, Sık sorulan Sorular (SSS), Değerlendirme Kriterleri, Proje Rapor Formu